Doğanın tarihle buluşma adresi: Foça

Antik dönemde adını Phokaia’dan alan ilçe; doğal, arkeolojik ve kentsel sit alanları gibi koruma statülerini bünyesinde barındırmasının yanında Türkiye’deki on beş özel çevre koruma alanından biridir.

Deniz Kutluözen-Mimar & Bayram Şakar-Biyolog

Küçüklü büyüklü koylarla kaplı bir sahili olan Foça, İzmir şehir merkezine 70 kilometre uzaktaki maviyle yeşilin iç içe geçtiği, ülkemizdeki ender tatil bölgelerinden biridir. 3000 yıllık tarihi olan bölge, adını antik dönemde ‘Phokaia‘dan alır.

Kentin hemen girişinde sizi tarihi yel değirmenleri karşılar. Foça kıyılarını oluşturan ve üzerinde yerleşme bulunmayan İngiliz ve Fener Burnu gibi yarımadalar, denize açılan doğal uzantılar olarak Foça siluetini tamamlarlar. Eşek, İncir, Hayırsız Orak adaları ve Siren kayalıkları, Foça koylarını adeta bir dantel gibi süsler.

İlçe; doğal, arkeolojik, kentsel sit alanları gibi koruma statülerini bünyesinde bir arada barındırmasının yanında, Türkiye’deki on beş Özel Çevre Koruma alanından biridir. Bu kapsamda 1990 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilen Foça, dünya üzerinde sayıları 500-600 arası olduğu bilinen ve nesli birinci derecede tehlike altındaki türler arasına giren Akdeniz Foku’nun (Monachus monachus) yaşadığı habitatlara sahiptir. Siren kayalıları mağaraları fokların üremesi ve yavrulaması açısından oldukça önemli birer değerdir.

1991 yılında Türkiye Ulusal Fok Komitesi tarafından Akdeniz foklarının korunması için Foça pilot proje bölgesi olarak seçilmiş ve gerçekleştirilen projelerle foklar artık rahatsız edilmeden yaşamlarını sürdürebilme imkânını bulmuştur. 2007 yılında tekrar Bakanlar Kurulu kararıyla Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin sınırları genişletilmiş ve alan 71.38 km2’ye çıkarılmıştır. Yüzde 50’si kızılçam ormanlarıyla kaplı olan ilçenin büyük bir bölümü I. ve II. derece doğal sit alanıdır. Bunların yanında Foça’da İyon, Pers, Roma, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerinden kalmış tarihi ve turistik yapılar bulunmaktadır.

2011 yılında Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi, Akdeniz Foku Koruma ve İzleme Projesi, Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti Projesi, Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Su Kalitesinin İzlenmesi ve Özel Çevre Koruma Bölgelerinde İşletilmekte Olan Atıksu Arıtma Tesislerini İzlenmesi Projesi, Foça Osmanlı Dönemi Mezarlığı Açık Hava Müzesi Kazı Restorasyon ve Çevre Düzenlemesi Projesi, Özel Çevre Koruma Bölgeleri Sualtı Temizlik Projesi çalışmaları devam etmektedir.Bunların yanında; Akdeniz Foku ve Yaban Hayatı Araştırma, Rehabilitaston ve Bilgilendirme Merkezi Projesi, İngiliz Burnu Günübirlik Alan Tesisi ve Çevre Tanzimi Projesi, Kayalar Camii Onarım, Aydınlatma ve Çevre Tanzimi Projesi ile Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin Sınırlarının Genişletilmesi Projeleri hazırlanmış olup değerlendirme sonuçları beklenmektedir.

Özel Çevre Koruma Şube Müdürlüğü Sonbahar Mevsimi Bilimsel Aktiviteleri

Yard. Doç Dr. Yunus Emre DİNÇASLAN (Şube Müdürü)

Morphology and Blood Proteins of Dice Snakes from Western Turkey Mertensiella (SCI), Vol:18: 370-382

Feeding biology of the Dice snake, Natrix tessellata (Laurenti, 1768) (Serpentes: Colubridae) in Turkey. Mertensiella (SCI), Vol:18: 365-369

Nükleer Enerji Öncesi Sinop Yarımadasının Omurgalı Biyoçeşitliliği, Çevre ve Ekoloji Kongresi, 5-7 Ekim 2011, Çanakkale

 

 

Renkli Kalem Medya Grubu
Tüm Hakları Saklıdır ©