Bir Türk İslam Mimarisi örneği; Taşhan

Türk İslam mimarisinin yaşayan örneklerinden biri olan Taşhan, yörede bulunan en önemli tarihi miraslardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ön cephe kapısındaki kitabe kayıp olduğundan, Taşhan’ın yapılış tarihi kesin olarak bilinememektedir. Ancak, Taşhan’ın yapımında görevlendirildiği söylenen ve Taşhan’ın bitişiğinde türbesi bulunan Şeyh Kamil’in yaşadığı dönemin 1600’lü yıllara rastlıyor olması, Taşhan’ın Osmanlı Padişahı 1. Ahmet (1603-1617) veya Genç Osman (1618-1622) döneminde yapıldığına işaret eder.

Kare planlı, simetrik girişli moloz taş ve tuğladan yapılmış iki katlı bir yapı olan Taşhan, ticaretin canlanmasıyla birlikte çoğalan kent içi hanların ilk örneklerindendir. Üst katta 24 adet konaklama odaları bulunan Han’ın kare şeklindeki avlusunun dört tarafında, tabanları granit olan tuğla kemer ve çapraz tonozdan oluşan revaklar bulunmaktadır.

Menemen’in 1950-1960 dönemi Belediye Başkanı olan Bedri Onat’ın yoğun çabası ile tamir edilerek yıkılmaktan kurtulan Taşhan, Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin’in girişimleri ile 2013 yılında restore edilerek Tarihi Taşhan Çarşısı olarak yeniden hizmet vermeye başlamıştır.

Renkli Kalem Medya Grubu
Tüm Hakları Saklıdır ©