İzmir Dergisi, 8 terabytelık Dünyanın en büyük İzmir Arşivi

İzmirli Hıristiyanların ibadetlerini özgürce yapabildikleri kiliselerden sadece biri olan Protestan Baptist Kilisesi 170 yıldan fazla bir zamandır Hıristiyanları çatısı altında buluşturuyor.

Devamını Oku

Sultan Abdülhamit’in İzmir’deki İngiliz halkına bağışladığı topraklar üzerinde kurulan St. John Kilisesi, yüz yılı aşkın süredir İngiliz asıllı vatandaşların ibadet yeri olarak hizmet veriyor.

Devamını Oku

Sultan Nevruz’da Balım Sultan’da toplaşan insanlar, yemyeşil kırlarda tabiatın uyanışıyla güç toplayıp adeta kendilerini yeniler. Bir arada olmanın hazzını duyup hoşgörü ortamı içinde sevince boyanırlar. Doğadan ve birbirlerinden zarar değil, yarar görmenin yollarını keşfederler.

Devamını Oku

Yüzyıllardır İzmir’de ticaretin kalbinin attığı bir merkezdir Kemeraltı. Hergün onbinlerce ziyaretçinin ayak bastığı bu tarihi çarşıda farklı yüzyıllarda yaptırılmış pek çok cami bulunur. Birbirinden renkli dükkanlar ve binaların arasında adeta özenle serpiştirilmiş izlenimini veren bu camilerin en ilginç olanlarından biri Kestanepazarı Camisi’dir.   

Devamını Oku

Bizans İmparatoru Konstantin’in eşi olan Saint Helen (Flavia Julia Helena), İsa’nın çarmıha gerildiği gerçek hacı bulundurmasından dolayı nam yapmış, azize mertebesine erişmişti.

Devamını Oku

Geçmişte görkemli binası ve manastırı ile dikkat çeken ve katedral ilan edilen Santa Maria Kilisesi, günümüzde İzmir Katolik cemaatine hizmet etmenin yanı sıra kente gelen turistleri ağırlıyor.

Devamını Oku

İzmir’de üç dinin sentezi en çok Alsancak semtinde hissedilir. Alsancak İskelesi’nin arka tarafında bulunan San Rosario Kilisesi, bu sentezin önemli öğelerinden biridir.

Devamını Oku

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bulunan ve gotik mimarinin özelliklerini taşıyan St Antonio di Padova Kilisesi, şimdilerde sadece mahallede oturanlar tarafından kullanılsa da heybetli binasıyla geçmişte geniş bir cemaate hizmet verdiğinin ipuçlarını veriyor.

Devamını Oku

Ödemiş Birgi'de bulunan 'Aydınoğlu Mehmet Bey Cami' ve 'Ümmü Sultan Şah Türbesi', Batı Anadolu'da bulunan en eski İslami eserler arasında yer alıyor.

Devamını Oku

Pachmeres´in "keşişler yöresi", İbn-i Battuta’nın “âhi kenti”, Kâtip Çelebi “eski taht şehri” dediği, Aydın Vilayeti Salnamesi’nde “ulemalar yatağı” diye anılan Tire, köklü geçmişi, hayranlık uyandırıcı kültürel değerleri, gösterişten uzak ancak bir o kadar da estetik mimari dokusuyla bir açık hava müzesini andırıyor. Kimi günümüze ulaşmasa da farklı inançların kutsal mekânlarına ev sahipliği yapan ilçe, bu yönüyle inanç turizmi açısından önemli bir potansiyel taşıyor.

Devamını Oku

Kale içinde, Eski Adliye Sokağı’nda 500 yıla yakın tarihi ile Osmanlı dönemi mirası olan Fatih Camii, ilçenin etkileyici eserleri arasındadır.

Devamını Oku

Antik Dönemden bu yana kutsal bir kent olma vasfını sürdüren Birgi, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen İmam-ı Birgivi’nin mezarının yanı sıra Ulu Cami, Dervişağa Cami gibi ibadet mekânlarıyla da inanç turizminin önemli duraklarından

Devamını Oku

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bulunan ve gotik mimarinin özelliklerini taşıyan  St Antonio di Padova Kilisesi, şimdilerde sadece mahallede oturanlar tarafından kullanılsa da heybetli binasıyla geçmişte geniş bir cemaate hizmet verdiğinin ipuçlarını veriyor

Devamını Oku

Kılcızade Mehmet Ağa Camisi sade mimari yapısına karşın, süslemeleri açısından dikkati çeken bir yapıdır. Özellikle süslemeler arasında önemli bir yer tutan duvar resimleri; gerek işlenen konular, gerekse resimlerin boyut ve konumlandırılışları açısından; Batılılaşma Döneminde yaygınlaşan duvar resimlerinin Batı Anadolu'da 19’uncu yüzyılda ulaştığı anlayışı sergileyen özgün örneklerdendir

Devamını Oku

Değerli din adamları ve Klasik Türk Müziği ustaları yetiştiren Algazi ailesi tarafından kente kazandırılan ve ailenin soyadını taşıyan havra, dekoru ve iç mimarisiyle Havra Sokağı’nın tüm havasını yansıtır.

Devamını Oku

Kendine özgü ve barok esintiler taşıyan mimarisiyle İzmir’in en göz alıcı camilerinden olan Salepçioğlu Camisi, ambiansı ile ziyaretçilerini büyülüyor. İzmir Ticaret Odası tarafından 2012 yılının Mart-Eylül ayları arasında restore ettirilen cami, anıtsal yapısıyla da Tarihi Kemeraltı Çarşısı’na ihtişam katıyor

Devamını Oku

Tüm zamanların, diasporada yaşamış en büyük Yahudi kadını olarak kabul edilen Donna Gracia tarafından yaptırıldığı bilinen“La Sinyora Havrası”, İzmir’ in antik havralarının simgesidir

Devamını Oku

“İzmir’imizi çok özel kılan nedir?” Müslümanı, Yahudisi, Hıristiyanı ve burada yaşayan tüm halklar olarak yaşamlarımızı, kendi özümüzü kaybetmeden, zevk ve huzurla, yan yana, iç içe, kocaman bir aile gibi sürdürmeyi başarmış olmamız! Daha da güzeli; yemeğinden müziğine;

Devamını Oku

Bet-İsrael, İzmir Yahudilerinin göz bebeğidir. Görkemi, güzelliği ve yeni Avrupa trendleri taşımasının etkisiyle, yalnız İzmir’in değil tüm yakın doğunun en güzel havrası sayılır

Devamını Oku

Havari ve İncil yazarı Sen Jan’ın ilk müritlerinden biri olan Sen Polikarp, İsa’nın şehidi olarak anılırken, İzmir’de adını yaşatan kilise de inanç turizminin önemli durakları arasındadır

Devamını Oku

Evliya Çelebi’nin beyaz bir inciye benzettiği Şadırvanaltı Camii, adını yanında ve altında bulunan şadırvanlardan alır. Caminin doğu kısmında tek şerefeli bir minare, batısında da bir kütüphane bulunur

Devamını Oku

Farklı kültür ve dinlerin bir arada hoşgörü ve barış içinde yaşadığı İzmir’de camilerin yanı sıra, çok sayıda kilise ve sinagog kentin kültürel kimliğine zenginlik katmaktadır

Devamını Oku

İzmir’in en büyük camisi olan Hisar Camisi adında neredeyse kentin tüm hikâyesini, bedeninde de kentin tüm geçmişinden artakalan taşları saklar. Hisarönü’nün boğucu kalabalığının ortasında yükselen camiden içeri adım attığınızda istemsiz bir güven duygusu kaplar içinizi.

Devamını Oku

Antik dünyanın en önemli kentlerinden biri olan Efes, bugün olduğu gibi geçmişte de Hristiyanlığın önemli hac merkezlerinden biriydi. Hristiyanlığın ilk dönemlerinde birçok toplantının gerçekleştiği Efes, Hz. Meryem’in konumunu dogmatik açıdan açıklığa kavuşturma amacıyla toplanan Üçüncü Ekümenlik Konsil’e de ev sahipliği yaptı

Devamını Oku

Vatikan tarafından kutsal ilan edilen Meryem Ana Evi’nde, hac görevini yerine getirmek için dünyanın dört bir yanından gelen Hıristiyanların yanı sıra Müslümanlar da dualar edip adaklar adıyor

Devamını Oku

DERGİ ARŞİVİNDEN